Sterke principes

Resultaten.Nu werkt vanuit een aantal sterke principes.

Die fungeren als leidraad, ruggensteun en structuur in aanpak en communicatie.

Triple-P

Het belangrijkste is een door onszelf ontwikkelde Triple-P model (People, Power, Processes), dat in het Nederlands is Mensen, Middelen en Mechanismen
In dit model gaan we ervan uit dat elke organisatie uit deze drie elementen bestaat. De mensen zijn het belangrijkst, ze moeten voldoende kennis hebben, gemotiveerd zijn en er moeten er genoeg van zijn. Vooral in de analysefase worden alle bevinden genoteerd voor deze drie elementen.

DEUS

Voor een aantal leidende principes hebben we een “goddelijk acroniem”: DEUS
Dit staat voor de Duidelijkheid, Eenvoud, Uniformiteit en Structuur/Samenhang/Synergie waar we naar streven in alles wat we doen.

SPOC

Iets dat we vaak tegenkomen is dat informatie verspreid is door de organisatie, dat er verschillende versies in omloop zijn en dat niemand weet wat de meest recente of juiste versie is. Daarvoor hebben we het principe van SPOC geadopteerd: Single Point Of Control.
Leg informatie vast op één plek en zorg dat iedereen daarbij kan.

SMART

Als er activiteiten moeten worden uitgevoerd maak die dan SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Al deze principes en meer vertalen zich in onze unieke werkwijze waardoor u meer mag verwachten van Resultaten.Nu