Unieke oplossingen

Soms lijken problemen wel door te dringen tot in alle hoeken en gaten van een organisatie.

Heel veel kleine problemen kunnen zich opstapelen tot schijnbaar onoverkomelijke hindernissen.
Vaak ervaren medewerkers de ergernissen die daaruit voortkomen als persoonlijke nederlagen.
Door de gedegen werkwijze en sterke principes van Resultaten.Nu is het mogelijk daar doorheen te breken.

Complexiteit wordt uiteen gerafeld tot de oorzaken en gevolgen duidelijk te onderscheiden zijn.
Meningen en feiten worden gecheckt tot alleen de werkelijkheid overblijft.
Daarna wordt het tijd om te zoeken naar de juiste aanpak, prioriteiten te stellen en keuzes te maken.

Vaak genoeg blijkt het probleem van de een de kern van de oplossing voor een ander te zijn.
Of heeft een verbetering op een punt een watervaleffect op andere probleemgebieden.

De kracht van het inhuren van een buitenstaander ligt erin dat deze geen verleden en geen toekomst heeft met de organisatie.
Hoe iets tot stand is gekomen en wie er keihard aan heeft gewerkt is irrelevant voor een buitenstaander, en of er heilige huisjes omver gaan en wat de impact is op de onderlinge verhoudingen evenmin.

Met respect voor mens en organisatie worden verbeteringen geadviseerd die zorgen voor duidelijkheid, eenvoud, uniformiteit en structuur zodat de mensen prettiger werken en de organisatie toekomstbestendig is.