Werkwijze

De eerste stap van de Triple-A werkwijze (Analyse, Advies, Aanpak) is het maken van een goede analyse.

Als er in uw organisatie pijnpunten voelbaar zijn is het meestal verstandig om eerst goed naar de problemen te kijken. Dat hoeft geen maanden te duren, maar moet wel op de juiste manier worden gedaan.

Daarna kan er een keuze worden gemaakt uit de verschillende mogelijkheden om de gevonden problemen op te lossen.

En ten slotte word het in projectvorm aangepakt.
Vanuit de sterke principes van Resultaten.Nu wordt vanuit verschillende invalshoeken naar de problematiek gekeken en in het advies en de aanpak zijn de principes van Lean en Agile zeer herkenbaar.

Lean is een in Japan ontwikkelde methodiek met als doel om processen zo efficiƫnt mogelijk te maken. De focus ligt simpelweg op waarvoor de klant bereid is te betalen. Verspilling wordt zichtbaar gemaakt en zoveel mogelijk uitgebannen.

Agile is een methodiek van kleine incrementele verbeteringen. Elke iteratie levert een nieuwe versie op met kleine verbeteringen ten opzichte van de vorige. Die kan in praktijk worden gebruikt en getest en er is dus altijd mogelijkheid om terug te vallen op een vorige versie.

Door inzet van al deze principes kunnen verbluffend snelle en indrukwekkende resultaten worden gehaald.